Derneğin Amacı

 

Ülkemizin etrafı denizlerle çevrilidir. Yüzlerce akarsu, doğal ve yapay gölleri vardır. Deprem kuşağı üzerinde milyonlarca insanın yaşadığı ve yerleşik olduğu köyleri, kentleri, büyük kentleri bulunmaktadır. Deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler ile trafik kazaları, dağda kaybolma, suda boğulma tehlikesi gibi insan hatalarıyla bir çok canlı yaşamını yitirmektedir. Öncelikle sudan gelecek tehlikelerle karada, havada ölüm tehlikesi altında olanların imdadına yetişmek, can kurtarma faaliyetlerini öğretmek, bilgi ve usulleri toplamak, bir eğitim ve öğretimi kurumlaşmış hale getirmek, yaygınlaştırmak, su çevresinden gelecek tehlikelere karşı insan hayatını korumak, insan güvenliğini sağlamak, bununla ilgilenmek, dünyada bu konu ile ilgili ulusal veya uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak, dağ, nehir ,göl, akarsularda, yüzme havuzlarında ayrıca deprem, trafik kazası gibi su dışında meydana gelebilecek tehlikelere karşı can kurtarma yöntem ve bilgilerini toplamak, yaymak, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, organ bağışlarını teşvik etmek, bu konu ile  ilgili düzenlemeler yapmak, tüm bu faaliyetleri yapabilecek bilgi ve donanımla  can kurtaran yetiştirmek, yetişenlere diploma ve bröve vermek, eğitici yayınlar çıkarmak cemiyetimizin amacıdır.

Dernek, afet yönetimi konusunda çalışmak, her türlü doğal ve insan kaynaklı afetlerde müdahalede bulunmak, iyileştirme çalışmalarına katılmak, bu nedenle ayni ve nakdi yardım toplamak, bu yardımları dağıtmak, afetzedelere, muhtaç durumda bulunanlara, sığınanlara kamp kurmak, konut ve konaklama olanakları sağlamak, aşevi açmak ve her türlü yardım faaliyetinde bulunmakla yardım eder. İnsan sağlığı, sağlıklı beslenme, canlıların sağlığı, beslenmesi, sokak hayvanlarının sağlığı, turizm, eko turizm, doğal tarım, ormancılık, tarımcılık, hayvancılık, arıcılık yapmak ve bu konularda araştırma geliştirme çalışmaları yürütmek, ,özel müze açmak, spor kulübü kurmak, teknoloji ve nanoteknoloji konularında çalışmak, ARGE çalışmaları yapmak, teşvikler almak, vermek, laboratuvar, yasal izinler alınması koşulu ile sağlık kurumu, araştırma merkezi, yükseköğrenim hariç eğitim kurumu, çevre konularında temizlik, iyileştirme çalışmaları yapmak, marka, coğrafi işaret, know-how ve benzeri fikri haklar oluşturmak derneğin amaçları içinde yer alır.

Copyright