Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Eğitimi

 

EDAK SU ALTI VE SU ÜSTÜ ARAMA KURTARMA PROGRAMI

DALIŞ
1-    Fizik, gizyoloji genel olarak:
a.    Fizik ve fizyoloji derslerine genel bakış
b.    İnsan yaşam destek sistemi
c.    Basıncın vücut üzerindeki etkieri
2-    Dalış hastalıkları
a.    Dalışın solunum sistemine etkileri
b.    Hepoksia/anoksia
c.    Heperventilasyon
d.    Yorgunluk/betkenlek
e.    Vücut sıcaklığı
f.    Boğulma
g.    Dekompresyon hastalığı
h.    Nitrojen emilimi ve etkileri
i.    Oksijen zehirlenmesi
3-    Dalış tabloları ve hava hesaplamaları
4-    Güvenli dalış
a.    Dalış planlaması
b.    Dalış liderliği
c.    Dalış yönetimi
d.    Problem yönetimi
e.    Nerede hata yapılabilir
f.    Kazalara karşı önlem alabilmek ve planlamanın önemi
g.    Acil durumda hareket
h.    Hava ve deniz şartları
i.    Dalıcıların kondisyonları, sağlık durumları ve tecrübeleri
j.    Dalıcıları kaşbetmek
k.    Teknelerin arızalanması
l.    Dalışa bağlı sorunlar
m.    Sakatlanmalar
n.    Kurtarma idaresi
o.    İlk yarrım ve bakımın idaresi
p.    Grup dalış organizasyonu
q.    Dalış grubunun kompazisyonu
r.    Dalış bölgesinin sezimi, ulaşımı ve ikmali
s.    Zaman çizelgesinin hazırlanması ve planlamanın gerekiliği
t.    Dalış brifingi
u.    Dalış kayıt defterleri ve kayıtlar
v.    Güvenlik önlemleri
5-    Yüzeyde boğulma
6-    Dalış malzemelerigelen tekrarı ve malzemebakımı
a.    Dalış tüpleri, bakımları ve testi
b.    Regülatörler, performansları ve servis ihtiyaçları
c.    Dalış elbiseleri, dalış türüne göre elbise çeşitleri ve dalış elbiselerinin bakımı
d.    Yüzerlik sestemleri ve diğer dalış malzemeleri ile ilişkileri
e.    Sistem olarak dalış malzemeleri
f.    Dahış aletleri ve yenilikler
g.    Ulusal standartlar ve yasal gereklilikler
7-    Dökümantasşon
a.    Kaba temizlik
b.    Kesin temizlik
8-    Gece dalışı
a.    Su altı navigasyonu
b.    Pusula, türleri ve uygunluğu
c.    Dalışta pusula kullanımı
d.    Kerteriz alma ve rota planlama
e.    Mesafe, derinlik ve sürenin ölçümü
9-    Kuru elbise dalışı
10-    Bot kullanımı, küçük tekne kullanımı
a.    Küçük tekne kullanımında basit pratik eğitim
b.    Gemi adamı temel eğitimi, hava ve deniz hareketlerixdenizcilik yasaları, taşımacılık kuralları
c.    Şamadıralama
d.    İpler ve kullanımı, düğümler
e.    Dalış için kullanılan tekneler, türleri ve uygunluğu
f.    Kıçtan takma motorlar ve kullanımı
g.    Güvenlik ekipmanları ve özel ekipmanlar
h.    Tekne kullanım teknikleri, hareket, demirleme, yükleme
i.    Düşük hızda seyir, yüksek hısda seyir ve acil durum hareketleri
11-    Kompresör kullanımı
a.    Çalıştırma öncesi kontroller ve çalıştırma prosedürü
b.    Doldurma öncesi tüplerin görsel incelemesi
c.    Dolum ve ştando kullanımı
d.    Kapama prosedürü ve filtrelerin bakımı

ARAMA KURTARMA
1-    Arama kurtarma faaliyetleri
a.    Kurtarma kaza durumunda yönetim
b.    Stres ve gerilim
c.    Panik
d.    Acil durum idaresi ve prosedürü
e.    Haberleşme prosedürü
f.    Kazazede taşıma prosedürü ve kaza raporu
2-    Su altı arama kurtarma
a.    İleri arama teknikleri
b.    Arama, çıkartma ve kurtarma
c.    Aramanın yapılacağı alanın tanımlanması
d.    Arama tekniğinin seçimi
e.    Malzeme hazırlığı ve brifing
f.    Araa planının uygulanması ve cismin yerinin belirlenmesi
g.    Cismin incelenmesi vekaldırma sistemlerini belirlemek
h.    Kaldırma sistemi ile birlikte cismi güvenli bir şekilde yüzeye taşımak
i.    Cismin kıyıya ya da platforma getirilmesi
3-    Su üstü arama kurtarma
4-    Bulanık suda arama kurtarma
5-    Nehirde arama kurtarma

PRATİK EĞİTİM PROGRAMI
1-    Su atında pusula kullanımı (kare)
2-    Küçük teknekullanımı
3-    Kompresör kullanımı
4-    Su altında arama kurtarma
5-    Dalış liderliği pratikleri
6-    Gece dalışı
7-    Derin dalış
8-    Kuru elbise dalışı
9-    Su üstü kurtarma çalışmaları

BİRİNCİ DALIŞ

1-    Baygın dalıcı kurtarma
2-    Dalış donanımı ile su üstünde kazazede/yorgun dalıcı çekme/taşıma
3-    Suda suni solunum
4-    Tekneşe/karaya çıkarma teknikleri
5-    Suni solunum/CPR uygulaması

BİRİNCİ KARA ÇALIŞMASI
Küçük tekne kullanımı

İKİNCİ DALIŞ
1-    Üçgen navigasyon
2-    Kare navigasyon

ÜÇÜNCÜ DALIŞ
1-    Gece dalışı
2-    Dalış

DÖRDÜNCÜ DALIŞ
1-    Derin dalış
2-    Dalış derinliği
3-    Kuru elbise kullanımı

İKİNCİ KARA ÇALIŞMASI
Kompresör kullanımı

BEŞİNCİ DALIŞ
Arama kurtarma-Su üstü kurtarma çalışmaları

KURSA KATILMA KOŞULLARI:
1-    En az 18 yaşında olmak
2-    Dalışa engel bir sağlık sorunu olmadğına ilişkin yasılı beyan
3-    En az ilk öğrenim belgesine salip olmak
4-    Federasyonun en az iki yıldız dalıcı belgesine veya eşdeğer bir belgeye sahip olmak
5-    En az 20 si 20-30 metre aralığında olmak üzere tolam 50 dalış gerçekleştirmiş olmak ve kayıt defterinde belgelenmiş olması


EĞİTMEN:
Tamer Yörükoğlu, EDAK Eğitmeni

EĞİTİM SÜRESİ:
Teorik ders 8 saat (12x40)
Dalış ve pratik çalışma 18 saat (günde 6 saatten 3 gün)
Eğitime katılmak için koşul olan 50 dalışı tamamlamayanlar için ayrıca 50 dalışa tamamlama programı uygulanır.

SETRİFİKA:
Başarılı dalıcılar TSSF-CMAS 3 yıldız  dalıcı brövesi verilir.


Copyright