Birimlerimiz

Birimin konumlanma yeri: Aydın

Sorumlusu: Dr. Mehmet Aytekin

Ekip üye sayısı: 15

Faaliyet yeri: Tüm gereksinim duyulan yerlerde çalışır.

Faaliyet konusu: Doğal afet öncesi ve sonrası psikolojik danışmanlık vermek üzere kurulmuştur.

Denetimi Aydın Temsilciliği tarafından yapılmaktadır.

Copyright