Biz Kimiz ?

Derneğimiz, 1964 Yılında İstanbul’da kurulmuştur.
20.12.1969 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK” statüsünü kazanmıştır.
 
03.01.1969 yılında Bakanlar Kurulunun 6/11038 sayılı kararı ile İLS üyesi olmuştur.
 
Su altı sporlarının gelişimine büyük katkılar sağlayan Derneğimiz birçok sporcu yetiştirmiştir.
1973 yılında İçişleri Bakanlığının 13.07.1973 günlü 8750 sayılı kararı ile “TÜRK” adını kullanma yetkisini almıştır.
Bunları logosuna işlemekle aşağıdaki logoyu kullanmaya başlamıştır.

Beş yıl süre ile Bodrum’a Genel Merkezini taşıyan derneğimiz 2011’de tekrar Genel Merkezini İstanbul’a taşımıştır.
2012 de yeni Yönetim Kurulu başkanı olarak AKDF Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Nevzat Çetin göreve başlamakla yeni bir kadro oluşturmuş ve yine eski günlerine dönme kararlılığı ile projeler üretmeye başlamıştır.
2013 de AKDF Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonuna üye olmuştur.
2013 de Temsilcilikler açmakla yaygınlık sağlamaya çalışmış, İlk olarak Aydın Temsilciliği açılmıştır.
2013 de Riva Projesinin ortağı olarak çalışmalara başlamıştır.
2014 de Su altı ve Su üstü Arama Kurtarma Federasyonunun Kurucu Üyesi olarak yeni bir federasyonun kuruluşunda yer almıştır.
2014 de Muğla Akyaka ve Bodrum Temsilcilikleri açılmıştır.
2015 de cankurtaran eğitmenlerini kadrosuna alarak cankurtaran konusunda toplumsal duyarlılık ile Belediyeler ve Turizm İşletmelerinin bilinçlenmesi ile denizlerde, kıyılarda, akarsularda ve havuzlarda cankurtaran bulundurulması ile bir istihdam alanı yaratılma projemiz yürürlüğe konmuştur.
2015 de olası İstanbul depremine hazırlık olarak bir Eğitim, Tatbikat, İstanbul Lojistik Destek Merkezi oluşturulması çalışmalarına başlamıştır.

 

DERNEĞİMİZİN TARİHÇESİ


1964 Yılında İstanbul’da kurulmuştur.
20.12.1969 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK” statüsünü kazanmıştır.
 
03.01.1969 yılında Bakanlar Kurulunun 6/11038 sayılı kararı ile İLS üyesi olmuştur.
 
Su altı sporlarının gelişimine büyük katkılar sağlayan Derneğimiz birçok sporcu yetiştirmiştir.
1973 yılında İçişleri Bakanlığının 13.07.1973 günlü 8750 sayılı kararı ile “TÜRK” adını kullanma yetkisini almıştır.
Bunları logosuna işlemekle aşağıdaki logoyu kullanmaya başlamıştır.

Beş yıl süre ile Bodrum’a Genel Merkezini taşıyan derneğimiz 2011’de tekrar Genel Merkezini İstanbul’a taşımıştır.
2012 de yeni Yönetim Kurulu başkanı olarak AKDF Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Nevzat Çetin göreve başlamakla yeni bir kadro oluşturmuş ve yine eski günlerine dönme kararlılığı ile projeler üretmeye başlamıştır.
2013 de AKDF Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonuna üye olmuştur.
2013 de Temsilcilikler açmakla yaygınlık sağlamaya çalışmış, İlk olarak Aydın Temsilciliği açılmıştır.
2013 de Riva Projesinin ortağı olarak çalışmalara başlamıştır.
2014 de Su altı ve Su üstü Arama Kurtarma Federasyonunun Kurucu Üyesi olarak yeni bir federasyonun kuruluşunda yer almıştır.
2014 de Muğla Akyaka ve Bodrum Temsilcilikleri açılmıştır.
2015 de cankurtaran eğitmenlerini kadrosuna alarak cankurtaran konusunda toplumsal duyarlılık ile Belediyeler ve Turizm İşletmelerinin bilinçlenmesi ile denizlerde, kıyılarda, akarsularda ve havuzlarda cankurtaran bulundurulması ile bir istihdam alanı yaratılma projemiz yürürlüğe konmuştur.
2015 de olası İstanbul depremine hazırlık olarak bir Eğitim, Tatbikat, İstanbul Lojistik Destek Merkezi oluşturulması çalışmalarına başlamıştır.

 

VİZYONUMUZ

Afetlerde ve sulardaki kazalarda afet sırası müdahale yerine afet öncesi bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları ile mal ve can kaybını en aza indirilmiş, afet ve kazalar nedeniyle ekonomik büyümesi kesilmemiş huzurlu ve sağlıklı ir toplum yaratmaktır.

MİSYONUMUZ

Gelişmekte olan ülkeler için doğa afetleri, mal ve can kaybına yol açan, ekonomik büyümeyi durduran ve yavaşlatan etkiye sahip etmenlerdir. Afet öncesi çalışmalar, afet sırasındaki müdahale harcamalarının çok çok küçük miktarlarındaki harcamalar ile afet öncesi bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapılarak toplum, afete bilinçlendirilmekle mal ve can kaybı en aza indirilerek ekonomik büyümenin de kesintiye uğramamasına çalışmak amacımızdır.

Copyright