İşbirliklerimiz

TÜRKCAN - UMUT Arama Kurtarma Yardımlaşma ve Eğitim Derneği

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Tarihi: 01.02.2015

İşbirliği Protokol no: 1


Türk Can Kurtarma Derneği kısaca TÜRKCAN) ile Umut Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği (kısaca UMUT) aşağıdaki koşullar ile bir işbirliği protokolü düzenlemiştir.


1.    Taraflar, tüzüklerinde yer alan amaçlarını gerçekleştirmek için güçlerini bu sözleşme ile birleştirmek kararı almışlardır. Karşılıklı tüm çalışmalarda taraflar, kendi tüzüklerindeki amaç maddesinin sınırları ile sınırlı olarak çalışırlar.

2.    Taraflar, doğa afetleri konusunda eğitim, bilgi ve yeteneklerini birleştirerek daha güçlü müdahale ekipleri oluşmasına karşılıklı katkıda bulunurlar.

3.    Taraflar, halen mevut malzemelerini ve sözleşmenin yapılmasından sonra elde edecekleri malzemeleri, teçhizatı, tescile tabi olup olmasına bakılmaksızın taşınır ve taşınmaz malları karşılıklı olarak kullanılmasını kabul ederler.

4.    Her bir ortak kullanım veya kullanımın diğer Derneğe bırakılması koşul ve biçimi taraflar arasında ayrıca bir sözleşme ile saptanır.

5.    Taraflar ortak projeler yaparak diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapabilirler.

6.    Afet Yönetimi, Afet Öncesi Çalışma ve Afet Müdahale çalışmaları ve operasyonlarda ortak çalışmalar yürütürler.

7.    Sözleşme Dernek Başkanları tarafından 09.05.2013 tarihinde karşılıklı olarak imzalanmış ve ilk imzalanma ile birlikte 31.12.2013 tarihine kadar geçerlidir. Sözleşme, her yıl sonunda tarafların kararlaştıracağı ek madde ile bir yıl daha uzatılabilir.

Protokol, Derneğimizin 02.05.2019 tarilli 13 sayılı kararı ile süresiz olarak uzatılmıştır.


TÜRKCAN

TÜRK CAN KURTARMA DERNEĞİ

Adına,        
Nevzat Çetin
Y.K. Başkanı

 

UMUT

UMUT ARAMA KURTARMA YARDIM VE EĞİTİM DERNEĞİ

Adına,        
Veli Tiryaki
Y.K.Başkanı


Copyright