İşbirliklerimiz

TÜRKCAN-KEÇİ Kültür Eğitim Çevre ve İmece Derneği

 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Tarihi: 01.03.2019

Protokol no: 2

 

TÜRKCAN - Türk Can Kurtarma Derneği (kısaca TÜRKCAN) ile KEÇİ – Kültür Eğitim Çevre ve İmece Derneği (kısaca KEÇİ) aşağıdaki koşullar ile bir işbirliği protokolü düzenlemiştir.

 

 

1.       Taraflar, tüzüklerinde yer alan amaçlarını gerçekleştirmek için güçlerini bu sözleşme ile birleştirmek kararı almışlardır. Karşılıklı tüm çalışmalarda taraflar, kendi tüzüklerindeki amaç maddesinin sınırları ile sınırlı olarak çalışırlar.

 

2.       Taraflar, işbu işbirliği protokolünü, hiç bir maddi enfaat gütmeden yapmışlardır. Yapılacak her türlü işbirliği, ortak çalışma için taraflar birbirlerinden bir menfaat talepleri yoktur.

 

3.       Taraflar, kendi tüzüklerinde belirlenen konularda yardımlaşma ve işbirliği ile eğitim, bilgi ve yeteneklerini birleştirerek daha güçlü sivil toplum çalışması yapılmasına karşılıklı katkıda bulunurlar.

 

4.       Taraflar, halen mevcut malzemelerini ve sözleşmenin yapılmasından sonra elde edecekleri malzemeleri, teçhizatı, tescile tabi olup olmasına bakılmaksızın taşınır ve taşınmaz malları karşılıklı olarak kullanılmasını kabul ederler.

 

5.       Her bir ortak kullanım veya kullanımın diğer Derneğe bırakılması koşul ve biçimi taraflar arasında ayrıca bir sözleşme ile saptanır.

 

6.       Taraflar ortak projeler yaparak diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapabilirler.

 

7.       Sözleşme TÜRKCAN adına Dernek Başkanı Nevzat Çetin ile KEÇİ adına Asuman Uçer tarafından 01.03.2019 tarihinde karşılıklı olarak imzalanmış ve ilk imzalanma ile birlikte 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir. Sözleşme, her yıl sonunda tarafların fesih bildirilmi bulunmadığı takderde bir yıl süre için uzatılmış sayılır.

 

 

                                  TÜRKCAN                                                                          KEÇİ

              TÜRK CAN KURTARMA DERNEĞİ                                            KÜLTÜR EĞİTİM İMECE DERNEĞİ

                                      Adına                                                                                              adına

                                  Nevzat Çetin                                                                    Asuman Uçer

Copyright