PROJELER

ADALAR LOJİSTİK MERKEZİ PROJESİ


NEDEN ADALAR:

Kırılgan bir fay hattı üzerinde bulunan İstanbul’da gerçekleşecek bir deprem, İstanbul’daki nüfus yoğunluğu, araç yoğunluğu ve deprem toplanma alanlarının olmaması nedeniyle büyük kayıplara yol açabilecek konumdadır. Ulaşımın şu andaki araç yoğunluğu nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğinden Adalar’da bir lojistik merkezi kurulması, hava ve deniz araçları ile donatılarak lojistik destek sağlanması projenin amacıdır.

Afet anında stratejik öneme sahip yerlerde yapılacak lojistik destek birimleri en hızlı ve yeterli hizmeti verebilecektir. Bu nedenle Adalar, lojistik merkez olarak seçilmiştir.


YAPILACAK TESİSLER:

İmar durumu nedeniyle tamamı, geçici nitelikte baraka ve/veya konteynerler ile sağlanacaktır.

1-    Eğitim ve bilinçlendirme seminerleri salonu
2-    Tatbikat alanı
3-    Toplanma alanı
4-    Malzeme deposu
5-    İskele ( ayrıca müstakil olması koşul değildir.)

TESİSTEN YARARLANILACAK KONULAR:

1-    Afet lojistik merkezi;

Olası İstanbul Depreminde ve afetlerde İstanbul afet çalışmalarına insan ve malzeme desteği verecek donanıma sahip bir merkez oluşturulacaktır.

2-    Toplanma alanı;

Yerel afetler ve olası İstanbul Depreminde kullanılmak üzere Adalar halkının toplanma merkezi ve Adalar Halkına lojistik destek merkezi olarak kullanılacaktır.

3-    Eğitim ve bilinçlendirme seminerler merkezi;

Ada halkı olası Adalar halkına eğitim ve bilinçlendirme seminerleri verilmekle afete hazır bir Ada halkı oluşturulacaktır. Ayrıca Ada halkından, olası İstanbul depreminde lojistik destek verebilecek niteliklere sahip bir özel gönüllü ekip oluşturulacaktır.
Belediye çalışanlarının tümüne bilinçlendirme semineri verilecek, birlikte kararlaştırılacak perosnele de eğitim verilecektir.

Derneğimizin dahil olduğu Federasyonların üyeleri için de eğitim ve bilinçlendirme seminerleri için kullanılacaktır.

4-    Tatbikat alanı;

Tüm eğitimi ve bilinçlendirme semineri alanlar için tatbikat alanı olarak düzenleme yaılacka ve kullanılacaktır.

5-    Sosyal tesisler;

Ada halkına, eğitim alanlara Dernek üyelerine ve Federasyonlarımız üyelerine açık olarak bir sosyal tesis, kafeterya yer alacaktır.

Bunun önemi, yanlış afet öncesi hazırlık uygulamaları nedeniyle ruh dengesi bozulan ve verilen eğitimler ile kendisi ve ailesi için ruh dengesinin bozulacağı nedeniyle uzak duran ailelerin yaşantılarının bir parçası olarak eğitim verilmesini ve eğitimlerin göz önünde olması ile tehlikesizliğinin vurgulanması bakımından önemlidir.


VERİLECEK EĞİTİMLER:

1-    BİLİNÇLENDİRME SEMİNERİ

Bir seminer dört tam gönü sürmekte ve sonucunda lojistikçi olarak akreditasyon belgesi verilmektedir.

2-    EĞİTİM:

Semineri başarı ile bitirenlerden gönüllü olanlara akreditasyon konuları üzerinden deprem, sel, orman yangını, kent yangını, çevre kirliliği konularında eğitim verilir.

Belediye çalışanları bu konuda yapılacak özel bir eğitim programı ile eğitime tabi tutulacaklar ve sonunda aldıkları eğitime uygun olarak ve Akreditasyon Yönetmeliğimize uygun dallarda akreditasyon belgesi verilecektir.

3-    CANKURTARAN EĞİTİMİ:

Sahillerimizde, plajlarda ve havuzlarda cankurtaran bulundurulması yasal zorunluluktur. Ancak uygulanmamaktadır. Bu konuda Belediyelere ve işletme sahiplerine bilinçlendirme çalışmaları yapılacak ve cankurtaran eğitimleri verilen kişilerin bulundurulması sağlanacaktır. Cankurtaran eğitimi, aynı zamanda eğitim alanlara iş istihdamı da sağlayacaktır.

4-    SU ALTI ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ:

Adaların uygunluğu nedeniyle dalgıçlık ve su altı arama kurtarma eğitimleri verilecektir.

5-    TATBİKATLAR;

Tesislerin eğitim yanında tatbikat yapılmasına uygun düzenlenmesi ile afet tatbikatlarının yapılması da gerçekleştirilecektir.

6-    İSKELE:

Bir iskele, ortak kulanım ile olası afetlerde İstanbul’a lojistik destek vermek üzere donanımlı olarak bulundurulacaktır. İleride deniz ulaşım araçları da temin edilmekle tam donanımlı olması sağlanacaktır. Bu konuda Belediye ile işbirliğimiz önemlidir.

7-    HELİKOPTER PİSTİ:

Ortak kullanımlı bir stratejik lojistik destek verebilir noktada helikopter pisti ileride gündeme alınarak yapılması sağlanacaktır.

Copyright