PROJELER

RİVA ARAMA KURTARMA KOMPLEKSİ

AMACI:

Türkiye’de eksikliği bulunan sivil toplum örgütlerinin eğitimleri ve bunların aracılığı ile ülkede afet yönetimi iyileştirme çalışmalarına katkı ile afet zararlarının azaltılmasıdır.

GEREKÇESİ:

1999 depreminden sonra basın, afetler ile ilgili en küçük konuları ve afet sayılmayacak şiddetteki depremleri gündeme taşımış, eğitsel davranış yerine duygulara hitap edecek konuları işlemiştir. Diğer yandan, doğal afetler konusunda çalışan bilim adamları birden çoğalmış, kendilerine rant edinebilmek için teknik ve bilimsel konuları toplum huzurunda tartışmaya başlamışlardır.

Bu iki etmen, toplumun ruh sağlığını bozmuştur. Bir iki saatlik seminer ile kişilere eğitim verilmek istenmekte, sonuç olarak başarısız kalınmaktadır. Tatbikat adı altında yapılan kargaşa bir çok kez yaralanmalar ile sonuçlanmaktadır. Her ders saatlerinde öğrencilere verilen alarm, der arasında verildiğinde ise öğrencilerin dershanelerine kaçmaya çalıştıkları gözlenmiştir.

Doğal afet bilinçlendirme seminerleri, onların, ruh sağlıklarının bozulduğu, doğayı bilmedikleri, doğal yaşamı bilmedikleri üzerine kurulmuş olmalıdır. Önce görsel anlatımlar ile bilgiler verilecek, daha sonra doğada yaşam fiilen yaşatılacaktır. Tüm bu çalışmalar doğal ortamda rahatlıkları içinde ve huzur içinde ve hatta aileleri ile birlikte veya ailelerinin onları gözlemleyebilecekleri bir ortamda gerçekleştirilecektir. Riva yerleşkesinde yaşayanlar, bölgede yaşayanlar ve uzak bölgelerde yaşayanlar ziyarete gelecek, konaklayacaklar ve bilinçlendirme seminerlerine katılarak döneceklerdir. Bu seminerlerin sürekliliği, kişilerin edindiği bilgilerin kayıt altına alınması, yer sene, ilk seminerden daha kısa süreli bilgi tazelemesi seminerleri ile seminer katılımcılarının bilgileri taze tutulacaktır.

Bu seminerlerde ilgi duyanlar doğal afetler eğitimleri almaları için teşvik edilecektir. Eğitim ile daha donanımlı hale gelmeleri sağlanacaktır.

Lojistik, afet yönetiminin en önemli bir parçasıdır. Tüm katılanlar, arama kurtarma müdahalesi konusunda çalışma yapmak istemektedirler. Lojistik çalışmasının başlı başına bir konu olduğunu, bu sınıf için özel çalışma ve eğitim ile doğal afet lojistikçisi yetiştirilmesi planlanmıştır.

PROJE ORTAKLARI:

1.     Beykoz Belediye Başkanlığı

2.     Beykoz Kanal Riva Turizm Geliştirme ve Yatırımcılar Derneği

3.     DSİ _ Devlet Su İşleri

4.     TÜRKCAN – Türk Cankurtarma Derneği

5.     Riva Köyü

 

İNTERNET SAYFASI: http://www.beykozriva.org


İÇERİĞİ:

Kompleks içinde bulunan sosyal tesislerin varlığı ile bir hafta sonunu değerlendiren aile, tesislerde sıkılmadan ve sadece bir hedefe kilitlenmeden, tüm ailenin yararlanabileceği bir tesis içinde dinlenecek, keyif aldığı biçimde de afetlere hazırlık çalışmalarının içine katılacaktır.

Ülkemizde insanların doğada kalma bilgileri yok denecek kadar az olması, çok az sayıda insanın dağcılık ve kampçılık bilgilerinin olması, onların birçok doğa olayından korkmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle insanlar bir afet olduğunda ülkemizde doğudan çocuklarının yanına koşmaktadır. Oysa, yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da doğada kalmayı ve kampçılığı öğrenmeleri ile bir çok sorunu aşabileceklerdir. Kompleksin asıl amacı doğada kalmayı günlük yaşantının bir parçası olarak insanların öğrenmelerini sağlamaktır.

Bir yandan toplumsal yargıların değiştirilmesini sağlamak da kurulacak sistemin en çok çalışacağı konular olacaktır. Örneklemek gerekir ise;

·         Çevre kirliliğinin öncelikle çöplerimizi sokağa atmamakla başladığının bilinci

·         Araçta emniyet kemerinin takılmasının aslında kendi beden bütünlümüz için olduğu bilincinin verilmesi

·         Kendine yeterlik seminerlerinin aslında küçümsenecek bir şey olmayıp günlük yaşantımızı kolaylaştıracak bir öğreti olduğu bilinci

·         Doğa sporları ile uğraşmanın kişisel gelişime büyük katkısı olduğu,

·         Doğa sporlarının aslında kentlerimizde bir kaldırımda yürümekten daha az risk içerdiği bilinci

·         İlk yardımın gerekliliği

Hafta sonu gelen insanların tesisler içinde yapabilecekleri ve görebilecekleri etkinlikler;

·         Tırmanış duvarı karşısında tırmananları seyretmek

·         Tırmanış yapanlara katılmak

·         Koşmak

·         Voleybol oynamak

·         Basketbol oynamak

·         Dinlenme salonunda oturmak

·         Çok amaçlı salonda kitle oyunları oynamak

·         Lokantada yemek yemek

·         Kır büfelerinde oturmak

·         Bir seminere katılmak

·         Bir eğitime katılmak

·         Bir afet yönetim merkezinin içinde yaşamak

·         Kampçılık yapmak

·         Doğada kalma bilgileri edinmek

·         Spor yapanlar için fiziksel ölçümler yaptırabilmek

·         Kondisyon çalışmaları yapmak

·         Deprem simülasyon odasında deneyim yaşamak

·         Lojistik çalışmalarına katılmak

·         Bakım onarım çalışmalarına katılmak

·         Trafik kazalarını önleme çalışmalarına katılmak

·         Engellilerin eğitimlerini izlemek

·         Çocukların eğitimlerini izlemek

·         Çocuk bahçesinde oyun

·         Kültür etkinliklerine ve sanatsal etkinliklere katılmak

 

Programlar dahilinde izlenebilecek etkinlikler

·         Seminer, panel ve konferans türü etkinlikler

·         Süreli eğitimler

·         Süreli seminerler

·         Tatbikatlar

·         Söyleşiler

·         Yarışmalar ve gösteriler

YÖNTEMİ:

Yapılacak tesislerin, eğitim ve tatbikatlarda kullanılması, bölge için bir arama kurtarma birimi oluşturması ve tüm bunların insanların yaşamlarının bir parçası olarak hissetmelerinin sağlanmasıdır.

SÜRESİ:

Kompleksin yapılmasından itibaren kendi sürdürülebilirliğini sağlayacak kazancı da kazanabileceği için süresiz olarak hizmet verecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:

Kompleksin yapılmasından sonra, sosyal tesislerinden ücretli olarak yararlanılabilecek, eğitimler, tatbikat alanının kullanımı, salonların kullanımları ücretli olarak hizmet verilecektir. Alınan ücretler, kompleksin yıllık işletme giderlerine uygun, kar amacı olmayan bir düzenleme ile denkleştirilerek saptanacaktır.

Kar amacı olmayan hedef, ücretlerin düşük olmasını sağlayacaktır.

Ayrıca hibe programlarından yararlanılarak hibe alınması sağlanmakla alınacak ücretlerin, yararlanıcılara daha az ödeme yapmalarını sağlayacaktır.

PLANI:

Kompleksin yapım dönemi, arazinin yapısal özellikleri dikkate alınarak afet yönetim uzmanlarınca belirlenen esaslara göre mimarlar tarafından projesi hazırlatılarak uygulamaya konacaktır.

FAALİYET ALANLARI:

1.       Doğal afet arama kurtarma

2.       Doğa arama kurtarma

3.       Dağcılık

4.       Kampçılık

5.       Tırmanma

6.       Can kurtarma

FAALİYET TÜRLERİ;

1.       Eğitim

a.       Tüm doğal afetler müdahale

b.      Liderlik

c.       Lojistik

d.      Yangın

e.      KBRNE

f.        Deprem

g.       Çığ

h.      Toprak kayması

i.         Sel ve su baskını

j.        Dalgıçlık

k.       Fırtına

l.         Çevre olayları

m.    Kampçılık

n.      Dağcılık

o.      Tırmanış

p.      Can kurtarma

q.      Araç sürme eğitimi (şoförlük değil)

r.        Afet yönetimi

s.       İlk yardım

2.       Seminerler

a.       Doğal afetler bilinçlendirme

b.      Kendine yeterlik

c.       Doğal afetler

3.       Tatbikat

4.       Spor

5.       Sportif gösteriler

6.       Bilimsel araştırmalar

7.       Arama kurtarma elemanları için fiziksel yeterlik araştırmaları

8.       Hazır arama kurtarma birimi

9.       Ulusal toplantılar ve etkinlikler

10.   Uluslar arası toplantılar ve etkinlikler

11.   Ulusal, büyük bölgesel ve uluslar arası çapta afetlerde yönetim merkezi,

12.   İlk yardım birimi

PROJENİN NİTELİĞİ:

1.       Birleşmiş Milletler, INSARAG, OCHA, UIAA ve diğer tüm uluslar arası kabul edilmiş kurallara uygun yapı ve eğitim

2.       Uzmanlarca hazırlanması

3.       Ulusal Afet Yönetimine katkı

4.       Kişilerin akreditasyonu

5.       Çocuk eğitimine uygun düzenleme

6.       Engelli eğitimine uygun düzenleme

TESİSLER:

1.       EĞİTİM ALANI:

a.        HAVUZ, Eğitim amaçlı, can kurtarma ve dalgıçlık eğitimi verilecek nitelikte.

b.       ENKAZ, arama kurtarma çalışması yapılacak nitelikte beş bina enkazı,

c.        TÜNEL, arama kurtarma amaçlı beş adet tünel

d.       TIRMANMA DUVARI, arama kurtarma ve dağcılık amaçlı olarak UIAA standartlarında yarışmalar düzenlenebilecek niteliklerde yapılır. Görsellik için karşısında bir seyir tribünü yer alır.

e.       KULE, arama kurtarma ve tırmanma sporu için kullanılarak aşağıdan yukarıya tırmanışlar içindir.

f.         KUYU, arama kurtarma ve tırmanış sporu için kullanılarak yukarıdan aşağıya inişler içindir.

g.        TRİBÜN, tüm çalışmaların, eğitimlerin ve tatbikatların kontrol edilmesini amaçlar. Tırmanış sporunun görselliği, diğer spor yapanların seyredilebilirliğini sağlar. Aileler, eğitim alan çocuklarını izleyebilirler.

h.       KAMP ALANI, acil durum, eğitim ve tatbikatlarda konaklama sağlamak, eğitimlerde kendine yeterlik çalışmaları yapmak içindir.

i.         BASINÇ ODASI, su ve yüksek irtifa çalışmaları, deneyimleri ve sağlık kontrolleri içindir. Spor fizyolojisi için kullanılır. Arama kurtarmacıların, doğa sporu yapanların ve bu sporu yapmak isteyenlerin geçmesi gereken sağlık kontrollerini üst düzeyde yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Hem su altı hem de yüksek irtifa basıncı sağlanır.

j.         SPOR FİZYOLOJİSİ BÖLÜMÜ; bu bölüm sporcunun fiziksel yeterlik ve dayanıklılığının ölçülebilmesini sağlar.

k.        DEPREM SİMÜLASYON ODASI, deprem anında olabileceklerin deneyimi ve araştırmalar için.

Copyright