PROJELER

İSTANBUL DOĞAL AFET PLANLAMASI

 

AMAÇ:

 

Ülke nüfusunun % 20 sinin İstanbul’da yaşaması, İstanbul’un nüfus kesafetinin yok yoğun oluşu (gerçek bir istatistik olmadığı için buraya yoğunluk kesafeti alınmamıştır.), İstanbul’un afet planlamasının gerçek anlamda olmaması, bilnçlendirme ve doğal afetlere hazırlık eğitimleri verilmemesi verilen eğitimlerin yetersizlik ve göstermelik oluşu, medyanın olası İstanbul depremini toplumsal yarara uygun eğitim ve bilinçlendirme için değil, salt habercilikte bencillik ile ele alması nedenleri ile İstanbul başlı başına bir eğitim coğrafyası olarak kabul edilmiştir.

 

İstanbul’un;

o   Acil durum yolları yoktur

o   Acil durum iskeleleri (tahliye noktaları) yoktur

o   Acil durum ulaşım araçları yoktur

§  Tekne

§  Helikopter

o   Acil durum toplanma alanları yoktur

o   Acil durum tahliye helikopter pistleri yoktur

o   Acil durum haberleşme planı yoktur

o   Lojistik destek alanları yoktur

o   Lojistik destek depoları yoktur

o   Mahalle örgütlenmeleri yoktur

o   Acil durum idare planı yoktur

o   Acil durum asgari yaşam gereksinimlerinin karşılanması planları yortur

§  Su

§  Elektrik

o   Acil durum acil işler planları yoktur

§  Tsunami planı yoktur

§  Doğal gaz kesme planları yoktur

§  Su temini planları yoktur

§  Elektrik temini planları yoktur

§  Yangın olasılıklarını önleme planları yoktur

 

PROJENİN SÜRESİ: On yıl.

 

PROJENİN BÖLÜMLERİ:

 

  1. Doğal afetler için bilinçlendirme seminerleri verilmesi
  2. doğal afetler için arama kurtarma eğitimi verilmesi
  3. doğal afetler için koordinasyon merkezi oluşturulması
  4. doğal afetler için mahalle ekipleri oluşturulması
  5. doğal afet planı yapılması
  6. planın özellikle doğal afet toplanma alanlarının oluşturulması
  7. derneğimizin diğer İstanbul içi yerel projeleri ile bütünleşmesi

 

HEDEF KİTLE:

 

1.   seminerler için:

1.1.      İlköğretim okulu öğrencileri

1.2.      lise öğrencileri

1.3.      üniversite öğrencileri

1.4.      talep eden kurum personelleri

1.5.      talep eden kuruluş personelleri

2.   arama kurtarma eğitimi için

2.1.      seminerde başarılı olan ve istekli olanlar kabuledilir.

3.   mahalli ekipler oluşturulması için:

3.1.      arama kurtarma eğitiminden başarılı olanlar ve istekli olanlar kabul edilir.

 

ÇALIŞMA BİÇİMİ VE BÖLÜMLERİN AÇILIMLARI

 

1.   Seminerler ile

1.1.      kişilere doğa, doğada kalma, kampçılık, lojistik destek verilmesi,ilk yardıma başlangıç bilgileri verilir.

1.2.      kamp yaparak uygulamalar yapılır.

2.   arama kurtarma eğitimi ile

2.1.      birinci aşama:

2.1.1.        kişilere doğal afet bilgileri

2.1.2.        afet öncesi yapılacaklar

2.1.3.        afet sırasında yapılacaklar

2.1.4.        afet sonrasında yapılacaklar

2.1.5.        doğal afette kullanılacak malzemeler

2.1.6.        ilk yardımını önemi

2.1.7.        lojistik desteğin önemi

2.2.      ikinci aşama

2.2.1.        uygulamalar anlatılır

2.2.2.        kamp ve dağcılık uygulaması

2.3.      üçüncü aşama

2.3.1.        Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Yalova Eğitim Merkezinde eğitim verilir.

2.4.      Tatbikat yapılır.

3.   Mahalle arama kurtarma ekipleri oluşturulması

3.1.      eğitimi alanlar, mahallelerine göre ayrılır ve on beş kişilik ekipler oluşturulur

3.2.      malzemeleri temin edilir

3.3.      dernek kurmaları ile merkezi idareye bağlanmaları sağlanır

3.4.      İstanbul arama kurtarma dernekleri federasyonu kurularak merkezi idare sağlanır.

3.5.      tatbikatlar yapılır.

4.   koordinasyon merkezi kurulur.

4.1.      merkez oluşturulması

4.1.1.        kent dışında 100 dönüm arazi üzerinde deniz kıyısındadır.

4.1.2.        havaalanına kolay ulaşılır noktada olmalıdır

4.1.3.        elli teknenin yaklaşabileceği iskelesi olmalıdır.

4.1.4.        yatakhane, malzeme deposu ve yemekhanesi olmalıdır.

4.1.5.        kamp alanı, eğitim alanı olmalıdır.

4.1.6.        çalışmalara en az yirmi beş yıl engel çıkmayacak bir nokta olmalıdır.

4.1.7.        araziye 9,5 depreme dayanıklı, nükleere karşı korumalı sığınağı bulunan bir merkez koordinasyon binası kurulur

4.1.8.        helikopter pistleri vardır

4.1.9.        on helikopter alacak hangar

4.1.10.     bir 9,5 depreme dayanıklı tam teşekküllü hastanesi olmalıdır.

 

ÇALIŞACAK PERSONEL SAYISI:

1-   20 eğitmen

2-   25 personel olmalıdır.

3-   3 idareci

 

OLMASI GEREKEN MALZEME:

4-   Arama kurtarma techizatlı on araç,

5-   Dört helikopter (sedye alabilen, gece çalışabilen)

6-   Dört arazi aracı

7-   Beş tekne

8-   Bir büyük taşıma teknesi

9-   Bir tıbbi müdahale teçhizatlı tekne

10-              Eğitim malzemesi

11-              Kamp malzemesi

12-              20 adet eğitimde kullanılacak binek araç

13-              Kent içinde iletişim, idare ve eğitim birimleri yerleşim ofisi

 

 

 

Copyright