PROJELER

ENGELLİLERİN DOĞAL AFETE HAZIRLANMASI

ENGELLİLERİN DOĞAL AFETE HAZIRLANMASI

 

AMAÇ:

Engellilerin doğal afete hazır olmaları, normal insanardan daha önemlidir. Bir çoğu zaman kendilerini idare edemedikleri için engelilerin olabildiğince kendi başlarına yapabileceklerini öğretmek çok önemlidir.

 

Ancak büyük zorluk, engellilerin engel türlerinin çok fazla çeşitli ve dereceli olmasından kaynaklanmaktadır. Bu da neredeyse her bir engelli için ayrı ir eğitim ve bilinçlendirme progamı geliştirilmesini gerekli ve zorunlu kılmaktadır.

 

Öncelikle engelliler konusunda uzmanlaşmış kadroyu bulmak, bu kişilere bilinçlendirme ve eğitim konusunda bilinçlendirmek ve sonra da birlikte eğitimin niteliğinin saptanmasını sağlamak olacaktır.

 

Uygulama,yani engellilere doğal aetler için verilecek bilinçlendirme işin en kolay kısmıdır.

 

Öncelikle, bilinçlendirmenin nasıl yapılacağı, engellinin prisolojik dengesine nasıl etki edeceği, olumsuz etkilerinnin nasıl ortadan kaldırılacağı eğitimin kapsamı, süresi, niteliği gibi bir çok inceden inceye karar verilmesi ve eğitime bilinçli bir ekibin yetiştirilmesi gerekmektedir.

 

Engellilerin yakınlarının eğtiimleri bu eğitimin bir parçasıdır. Ayrıca arama kurtarma ve bilinçlendirme seminerlerinde de bir doğal afette çevremizde bulunan engellilere de nasıl yardım edilebileceği de bu eğitim hazırlık aşamasında ortaya çıkacaktır.

 

Bu aşamadan sonra eğitim ekipleri, Derneğimizin diğer yerleşik ünitelerinden yararlanarak eğitimlerini gerçekleştireceklerdir.

 

Bu projenin safhaları:

1-      Eğitim verebilecek ve bu eğitimin içeriğine yardımcı olarak kişilerin sapatnması

a.       Doktorlar

b.      Psikiyatristler

c.       Diğer duyarlı kişiler

2-      Bir çalıştay düzenlenerek eğitimin niteliğinin ve kapsamının araştırılması

a.       Engelli sınıflaması

b.      Engel derecelerinin değerlendirlimesi

c.       Engelli yardımcılarının ve yakınlarının eğitimi

d.      Normal arama kurtarmacının afet sırasında karşılayacağı engelliye yardım etmesi biçim ve koullarının saptanması

3-      Eğitimin bir program çerçevesinde hazırlanması ve yazılı hale getirilmesi

4-      Hazırlanan eğitimin işi bilen kişilere sunularak tartışmaya açılması

5-      Son şekli verilen eğitim normunun yönetmeliğinin hazırlanması

6-      Uygulama:

a.       Engellilere bilinçlendirme

b.      Engellilere kurtulma eğitimi

c.       Engelli yakınlarına eğitim

d.      Normal arama kurtarma üelerine engelli kazazedeye yardım eğitimi

Copyright