PROJELER

MESLEK YETERLİK KURUMU İŞBİRLİĞİ

MESLEK YETERLİK KURUMU İŞBİRLİĞİ

Derneğimiz, kısaca MYK olarak adlandırılan Mesleki Yeterlik Kurumu çalışmalarına, gerek Ulusal Standartların oluşması ve ge gerekse bi konuda eğitim vermek veya sınav yapmak üzere alt yapı çalışmalarını yürütmektedir.

Ülkemizde tüm meslek çalışmalarının satandardını oluturmak için kurulan bu kurumun çalışmalarını takdirle karşılamaktayız.

Derneğimizin en büyük yakarınışı, bir doğal afet alanına arama kurtarma yapmaya gelen kişilerin çoğunun turistik seyahat yapmalarıdır. Bu durum, gerçek arama kurtarma yapan ile yapamayanı ayırt edemememizi ve sonuçta kurtarılmayı bekleyen ve bulunduğu yerde saniyeler ile kurtarılmayı bekleyen kazazedeye ulaşmayı geciktiren nedenler oluşmaktadır.

2009 yılında çıkan AFAD yasasıda da yer alan akreditasyon maddesi hala AFAD tarafından yürürlüğe konulamamıştır. MYK’nın bu açığı kapatacağına ve arama kurtrama eğtiimini almayan kişinin afet kurtarmasına katılamayacağını umuyoruz.

Çalımalarımızın da bunu sağlamada bir kaktıda bulunacağını düşünerek heyecan duymaktayız.

Copyright