PROJELER

ULUSLARARASI ARAMA KURTARMA EKİBİ OLUŞTURULMASI

 

Derneğimizin de üyesi lduğu AKDF –Arama Kurtarma Dernekleri Federasonunda, eğitimini tamamlamış üyelerinden seçilecek yedekleri ile birlikte 25 kişilik bir kadro, doğrudan ulusalarası doğal afet arama ve kuratrmalarına katılmak üzere ekip oluşturulması kararlaştırılmıştır.

Ekip 15 kişi olarak düşünülmüş, ancak 10 kişi de yedek olarak yer alacaktır.

Her sene, ekiplerimizden, takip edilerek bu yterliği kavuşan kişiler ekibe alınacaktır

Ekibin özellikleri:

1-      Tek tip kıyafetlerinin olması, (sadece yurt dışında kullanabilir)

2-      Yeterli arama kurtarma malzemesi ile donatılmış olması,

3-      Dil bilmeleri

4-      Pasaportları ile her yere gidebilecek konum ve durumda olmaları

5-      Çalışan üelerin izi sorunlarının önceden görüşmeler ile gözülmüş bulunması

6-      Ülkemizi yurt dışında temsil edebilecek niteliklere sahip olması.

Copyright