PROJELER

ULUSAL ARAMA KURTARMA ÖRGÜTLENMESİ

 

Doğal aetlerde ve kazalarda önemli olan nokta, ilk müdahalenin olayın yakınında bulunan ekipler tarafından yapıldığı gerçeğidir. Yüzde seksen kurtarma, ilk ekipler genele kadar biter. Bu nedenle yerel eğitim ile afetlere hazırlıkı olmak çok önemlidir.

Derenğimiz, eğitim ve bilinçlendirme konusunda çılaşmalarını sürdürmektedir. Sonuçlandığında yerel olarak tüm belde ve maalle düzeinde eğitimler ve bilinçlendirmeler tamamlanmış olacaktır. Kişilerin eğitim alması yetmeyeccek, onların bir çatı altında toplanmış olmaları da gerekecektir.

Dernekler, kişierin yönetimleri, malzemelerin sahiplenilmesi, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerin düzenlenmesi, resmi kurumların muhataba kolay ulaşabilmesi, konusunda aradığı muhatabın bulunabilmesi kimlikleri bakımından önemlidir. Böe bir örgütlenme, yerelde yaşaanlar için de bir güvence oluşturacaktır.

Bu doğrultuda dernek kuruluşları ve u derneklerin yerel düzede federasyonlaşmaları sağlanaaktır.

İkinici aşamada ise bufederasonların bir konfederasyon çatısı altında birleşmeleri sağlanacaktır.

Şu anda; arama kurtarma konusudna kurulmuş iki federasyonumuz vardır. Bir üçüncünün çalışması da sağlık kurtarma konusuda çalımalar sürmektedir. Üçüncü federasyonun kurulmasından sonra bu örgütlenmedeki tepe halkası da yerine gelmiş, konfederasyon kurulmuş olacaktır.

Copyright