PROJELER

YASAL TAKİP VE MEVZUAT VE BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

YASAL TAKİP – MEVZUAT VE BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Hukukçuların ağırlıkta oldukları bir birim kurulacaktır.

Birimin görevleri şunlardır:

1-      Mevzuat konusunda çalışmak;

a.       Yasal mevzuatı iyileştirme

b.      Akreditasyon yönetlemilklerinin çıkmasını sağlamak

c.       Sivil toplum çalışmamız için gereken yönetmelikleri çıkarmak

2-      Meslek Yeterlik Kurumu kosunuda;

a.       çalışmalarını desteklemek

b.      mevzuatı iyileştirmek

c.       Ulusal standartları takip etmek

d.      İşlevselliğini sağlamak

3-      Doğal afet çalışmalarına katılacak kişilerin ekreditasyonlarının var olduğunu tespit ve yetkililerin müdahalesini sağlamak,

4-      Basın çalışmaları;

a.       Basına bilgi vermek,

b.      Basını takip ederek toplumun ruhsağlıığını bozacak nitekilteki yayınlara engel olmak

5-      Savcılık birimi

a.       Sivil toplum örgütlerinde, basında ve diğer kuruluşlarda doğal afet çalışanlarımıza zarar veren konularda Savcılık şikaletlerini başlatmak ve takip etmek.

Görev olarak saydığımız konular, yıllardan beri yakındığımız konular olmakla bu konuda kurulacak ir hukukçular ekibini çalışma yapmasını gerekli ve zorunlu görmekteyiz.

Copyright