PROJELER

TÜRK OLUP ALMANYA'DA YAŞAYANLARIN KİMLİK ARAYIŞLARINA KATKI

 

Almanya’da Türk kökenli olup, Almanya’da yaşayan çok sayıda Türk kökenli insan bulunmaktadır.

 

Artık bir Türk kültürüne sahip olamayan bu kişiler, tarafımızdan da gözlenebilmektedir. Türkiye’de Türk sayılmamakta, Alman vatandaşı olmalarına karşın Alman da sayılmamaktadırlar. Bu saptamamız elbette kültür eksenlidir. Kültürel olarak Türk kültürüne de Alman kültürüne de salip olamamak, kişi üzerinde sahiplik duygusunun ve yokluk duygusunun yerleşmesine olanak sağlamaktadır.

 

Kendi ülkemizin içinde bile kent değiştiren ve birçok alt kültürlülüğün var olduğu ortamlarda, yeni yerleştiği kentte bile kendini yabancı hisseden bir toplumuz. Bir de ülke değişimlerinde bunun daha çok kendini gösterdiğini ve kişiye yokluk duygusunu verdiğini yıllardan er gözlemlemekteyiz.

 

Bir kişinin, kendini yaşadığı yere ait hissetmesi, bulunduğu yeri benimsemesi, yaşadığı ortamı kabullenmesi ile mümkündür. Bunun yollarından biri, yaşadığı yerin varoluşuna katkıda bulunmaktır.

 

Bu doğrultuda, bir seri etkinlik ile afet yönetimi konusunda ülkemizde yapmakta olduğumuz çalışmaları, Almanya’da yaşayan Türk kökenlilere de taşımayı planlamış bulunuyoruz.

 

Afete hazırlık çalışmaları, tam da sahiplik duygusunu yaratabilecek en önemli bileşenlere sahiptir.

 

Afete hazırlık, yaşanan yerin tanınmasını, kentin afete karşı yaşayanlarının işbirliği, çevrenin tanınması, afette, tüm ayrımcılıkların bir yana bırakılarak yardımlaşmanın esas olduğu bilincine varması gibi duygular kişide, yerin sahiplenmesi duygusunu yaracaktır ki bu da kimlik oluşumuna büyük katkı sağlayacaktır.

 

Almanya’nın THW’nin tesislerinin bulunduğu yerleşim yerlerinde Türk kökenli gençlere yönelik toplantılar, seminerler, etkinlikler düzenlemekle afet yönetimi çalışmalarına katılmaları sağlanacaktır. Sonuç olarak kaybolmakta olan bir gençliğin yaşadığı yere sahiplik duygusu yaratılmakla entegrasyonu sağlanmaya çalışılacaktır.

Copyright