PROJELER

İZCİ KAMPLARI PROJESİ

İZCİ KAMPLARI PROJESİ

Yeni bir izcilik anlayışı içinde izcilik eğitimi verilmesi, eğitimlerinin verilmesi ve izci kampları oluşturulması hedeflenmektedir.

Ülkemizde izcilik çalışmaları var ise de bunun yenilenmesi ve günün koşullarına uygun hale getirilmesi gerekli ve zorunludur.

Bu konuda iki uzman üyemiz çalışma yapmaktadır.

Derneğimizin diğer çalışmaları ile bağlantılı olacak ir çalışma içinde bulunmaktayız:

Arama kurtarma bilinçlendirme ve eğitim çaışmalarının alt yapısını oluşturabilecek bir düzen kurulabilecektir.

Kuracağımız her yerdeki tesislerde; denizde, karada, dağlarda izciler için er sene değişik yerleri görme, iklimsel olarak değişik ortamlarda yaşama ve deneyimleme olanakları sağlanacaktır.

Derneğimizin diğer projeleri ile ortak hareket edileceği için izcilerin deneyimleri çok daha olumlu olarak farklı olacak, ufuklarını açıcı çok değerli katkıları olacaktır.

Copyright